КОМЕЛЕКТ бродиращи машини и технологии
Серия ABFM ABFM 0410/0610/0810   

 Бродиращи машини с комбинирани глави за кординг, койлинг, тейпинг, зиг-заг суинг и нормална бродерия

Не просто бродерия -
артистична уникалност
за Вашия продукт !

Комбинирани глави -     стандартна и специална


Автоматично превключване на 9-иглена и специализирана глава позволява комбиниране на стандартна бродерия със специализирана декоративна бродерия в един дизайн

Бродираща машина от серия ABFM - бродерия, кординг, койлинг, пайети
Специални възможности


Кординг
бродерия - пришиване на ефектни прежди, ширити и гайтани
Тейпинг бродерия - пришиване на ленти
Суинг бродерия - люлеене на кординг водача
за пришиване в различни форми
Койлинг бродерия - увиване и пришиване на ефектни прежди около носещ конец

Двойно, автоматично пайетно устройство -
до 4 вида пайети с различен размер и цвят
могат да се избират автоматично от пулта,
без механични настройки

Иновативни технически решения


Професионална кордираща система

Модерна система на притискащо краче, съчетаваща нисък шум на работа с възможност за три степени на натиск според вида на материала

Динамично управление на грайферното задвижване за стабилна работа при високи скорости

Възможности Технологии Параметри Комплектност Опции
Възможности ABFM 0410/0610/0810   
Специализирана бродерия - технологии
Кординг (Cording) fig.1 Кординг (Cording) fig.2 Кординг (Cording) fig.3
Кординг (Cording) fig.4 Кординг (Cording) fig.5

Възможности Кординг бродерия (Cording Embroidery)

Зашиване на шнурове, ширити, гайтани, кордони, ефектни прежди чрез прав бод по направление на дизайна. Материали с различна дебелина - тънки (фиг. 1-4 ) и по обемни (фиг. 5), могат да се пришиват чрез подаващи водачи с диаметър от 1 до 5 мм. Ротационен механизъм позиционира бобината с водача и притискащото краче по направление на мотива , което осигурява стабилно зашиване при различните дебелини и при най-остри извивки.

Възможности Кубична бродерия (Cubic Embroidery)

Пришиване на лентов или кординг материал във форма на възли (кубчета) , при което се постига изразителен дизайн. За изпълнението на тази технология е необходимо извиване на един пълен оборот с няколко бода.

Кординг (Cording) fig.1 Кординг (Cording) fig.2 Кординг (Cording) fig.3

Възможности Лентова бродерия (Тaping Embroidery)

Пришиване на ленти и дантели с различна дебелина и ширина от 3 до 20 мм (фиг. 6-8).

Възможности Бродерия с накъдрена лента (Frill Embroidery)

Чрез прикрепяне в края и изправяне на лентата се получава по релефен и драматичен ефект за официални и специални облекла.
В този режим могат да се прикрепят и различни дантели.

Възможности Бродерия с изправена лента (Standing Embroidery)

При подаване чрез вертикално движение на водача от притискащото краче, лентата се зашива в накъдрена форма. Тази технология е подходяща за постигане на релефност и експресивност при булчински и специални тоалети.

Кординг (Cording) fig.1 Кординг (Cording) fig.2

Възможности Зиг-заг суинг бродерия (Zig-zag Swing Embroidery)

Метализирани конци и шнурове, ефектни и декоративни прежди и материали могат да бъдат пришивани по тази технология, чрез обхождане на материала от иглата във формата на зиг-заг или друг вид бод. В този режим, водачът на пришивания материал се подава в желаното направление чрез въртене на бобината и притискащото краче, а водачът се люлее с определена амплитуда напречно на направлението. Така се подсигурява иглата да не пробожда и наранява материала и същевремено става възможно пришиването на много тънки (фиг. 9 ) и много дебели ( фиг. 10 ) материали.

Кординг (Cording) fig.1 Кординг (Cording) fig.2

Възможности Бродерия със стъклени мъниста и камъни (Bead Embroidery)

Технологията ‘зиг-заг суинг’ се използва и за фиксиране на украсителни камъчета и стъклени мъниста. Иглата обхожда около мънистата, като е гарантирано, че няма да удари върху тях. Могат да се използват както нормални, така и монофилни конци (корда ) за по добро изпъкване на декоративните камъни и мъниста.Стъклено отрязани мъниста, пръчици с цилиндрична форма, кръгли или овални камъни с широчина от 1 до 4 мм могат да се използват.

Кординг (Cording) fig.1 Кординг (Cording) fig.2

Възможности Койлинг бродерия (Coiling Embroidery)

Технология с три конеца - при която декоративна прежда или ефектен конец се увива около носещ конец и така усукани се зашиват от трети (горен) конец. В резултат се получава ефектна бродерия с показване на цветовете както на увивания, така и на носещия конец, които могат да бъдат еднакви (фиг. 13) или различни (фиг.14) . Чрез променяне степента и посоката на усукване, както и стегнатостта на конците един спрямо друг, се получават разнообразни варианти на койлинг бродерия.

Възможности Федер бод койлинг (Feather stitch)

Разновидност на койлинг бродерията е федер бод (feather stitch ) , при която горният конец е разхлабен и са характерни бодове по външната част на извивките на мотива.

Кординг (Cording) fig.1 Кординг (Cording) fig.3
Кординг (Cording) fig.4 Кординг (Cording) fig.2 Кординг (Cording) fig.5

Възможности Комбинирани бродерии

Уникални и артистични бродерии могат да бъдат създавани чрез съчетаване на кординг / тейпинг / зиг-заг суинг / койлинг технологии и стандартна бродерия в един дизайн. Метализирани шнурове, конци, ленти, дантели , декоративни и ефектни прежди, гайтани, ширити, кордони, мъниста и украсителни камъчета могат да се комбинират с пайети. При използване на двойно и единично паетни устройства до 3 вида различни по цвят и размер паети могат да се сменят автоматично в един и същ дизайн .
Превключването от един вид бродерия към друг става автоматично, което спомага за увеличаване на производителността.

Кординг (Cording) fig.1 Кординг (Cording) fig.3
Възможности на специалната глава

Възможности Лесно превключване от нормална към специална глава

Превключването от нормална към специална глава и обратно е на принципа на смяна на иглите. Специалната глава се активира от пулта или автоматично по програма, чрез избор на 10-та (специална ) игла. При изпълнение на комбинирана бродерия е достатъчно в програмата на дизайна да има стоп команда или смяна на игла и машината автоматично превключва от и към специалната глава, както се сменят и нормалните игли.

Възможности Собствен генератор на бодове

За всички видове технологии на специална бродерия, по програма е зададен просто прав бод по направление на мотива. Според вида на избраната технология (избира се лесно с натискане на бутон от пулта ) машината генерира автоматично допълнителни бодове , така че задания прав бод се преобразува в зиг-заг или друг вид бод. Широчината на зиг-заг бода може да се задава от 0.5 до 10 мм. В началото и края на всеки мотив автоматично се добавят затягащи бодове.

Възможности Зиг-заг суинг механизъм

Освен ротация по направление на мотива, водачът на материала може да извършва колебателни движения напречно за обхождане на иглата зигзагообразно около пришивания материал Амплитудата на люлеенето се избира от пулта за управление.

Възможности Специално притискащо краче

За изпълнение на различните технологии на бродиране специално притискащо краче се ориентира по направление на мотива, заедно с бобината и водача на пришивания материал. Според технологията и вида на материала ходът на крачето може да се променя от 1 до 8 мм. При спиране на машината то може да се вдига високо до 26 мм когато е необходимо.

Възможности Двойна система за бобини

Две бобини едновремено могат да се ползват за по-лесно преминаване от един вид бродерия към друг. Тейпинг (лентов ) водач от едната страна и зиг-заг суинг от другата позволяват да се редуват двете технологии без пренастройка на главата.

Възможности Автоматична начална ориентация на ротационния механизъм

Бобината с материала за пришиване се насочва автоматично в направление на зашиване, за избягване на грешки и гарантиране на качеството.

Възможности Освобождаване на ротационния механизъм при спиране

Възможност за придвижване на бобината за всяка глава по отделно при опериране. При стартиране, бобините автоматично се позиционират в последното работно положение и тръгват в синхрон.

Възможности Сменяеми специални водачи

Приспособление за подаване на материала за пришиване с кръгла и плоска форма за кординг, тейпинг,койлинг, зиг-заг суинг или мъниста. Лесно сменяеми , фиксирани с винт. За кръгли шнурове от 1 до 5 мм, ленти - от 3 до 20 мм широчина и др.

Стандартни възможности

Възможности Информационен носител

USB флаш драйв за зареждане на бродерии в паметта.
Разпознават се формати за различни системи бродировъчни машини.

Възможности Главен пулт

Компютърно подобен дизайн, LCD дисплей и LED индикация за по-добра видимост.
Отделни менюта за задаване на параметри, активирани с един бутон.

Възможности Редактиране на модела

Мащабиране - увеличаване и намаляване на размера със стъпка от 1%
Ротация от 0 до 360 през 1 градус
Огледално обръщане по ос X и/или Y
Наклон на модела на произволен ъгъл

Възможности Редактиране на команди

Поставяне на Stop команди преди или след преходи.
Настройване на командите за рязане на конците според дължината на преходите.
Преобразуване на команди за смяна на игли в Stop команди и обратно

Възможности Редактиране на преходи

Преобразуване на преходи до определена дължина в бодове.
Възможност за изпълнение на бродерии с бодове, по-дълги от 12.7 mm, кодирани в модела като преходи.
Бодове с дължина до 48 mm могат да бъдат изпълнявани по този начин

Възможности  Композиране на надписи и мотиви

Иновационна технология на Комелект 

Отделни букви или мотиви могат да бъдат групирани за общо изпълнение. Така се получават надписи или други композиции.

Възможности  Автоматична смяна на иглите

Смяната на иглите (цветовете) се извършва автоматично, според зададените команди в програмата на модела

Възможности Конфигуриране на иглите

Машината поддържа две системи:
- абсолютна - според зададения параметър
- релативна - според поредност на команда

Възможности  Различна скорост за всяка игла

Скоростта може да се задава за всяка игла поотделно според вида на материала и конците с които се работи

Възможности Избор на натиск на притискащо краче

Иновационна технология на Комелект 

Три степени на натиск могат да се задават от пулта за управление - лек, нормален и силен съответно за леки, средни и тежки материали.
Използването на силен натиск прави възможно бродирането на тежки материали като кожа, многопластови детайли и други.
Превключването от един вид материал към друг е лесно и бързо с натискане на един бутон.

Възможности Електронно управление на грайфера

Иновационна технология на Комелект 

Ъгловата настройка на грайфера може да се променя от пулта за управление, като се задава оптималният ъгъл според вида на материала и конците.
Динамично изпреварване на грайфера може да бъде зададено от пулта, според режима и скоростта на работа.
Постига се оптимално хващане на бримката от грайфера, позволяващо стабилна работа при високи скорости от 1200 - 1300 об./min

Възможности Лесна настройка на грайфера

Иновационна технология на Комелект 

Аксиалната хлабина до иглата се регулира чрез вграден ексцентрик.
Ъгловата центровка се получава автоматично

начало

Възможности Памет

Вградена енерго-независима памет за съхранение на бродерии до 1 000 000 бода. Информацията се запазва и след спиране захранването на машината.

Възможности Локални пултове на всяка глава

Иновационна технология на Комелект 

Най-често използваните функции могат да се активират от всяка глава, за удобство и пестене на време.

Възможности Стъпки напред/назад

Движение на рамката стъпка по стъпка и проиграване на програмата без бодове

Възможности Връщане в начална точка

Рамката може да се върне автоматично или ръчно в началната точка на модела, дори и ако крайната точка не съвпада с началната

Възможности  Автоматично повторение

Определен модел може да се повтаря автоматично до 99 пъти. Тази настройка се запомня за продължително изпълнение

Възможности  Стартиране от определен бод/команда

Изпълнението на модела може да започне от зададен номер на бод или команда

Възможности Отместване / връщане

Отместване за извършване на манипулации при изработка на апликации, автоматично връщане в изходна позиция за продължение на бродерията

Възможности Ориентиране по направление

Иновационна технология на Комелект 

Бродерията може да бъде ориентирана по направление на две точки, зададени от пулта

Възможности Анти-деформационна корекция

Иновационна технология на Комелект 

Широчината на зиг-заг (Satin) бод може да се увеличава или намалява, за да се избегне деформирането на материала. Корекцията не променя размера на бродерията.

Възможности  Автоматично отрязване на конците

Отрязването и захващането на конците се извършва автоматично при команди за смяна на иглите или преходи.

Иновационна технология на Комелект 

Селективно отрязване на горен, долен или и двата конеца. Възможност за отрязване на конците само на определена глава.

Възможности  Дължина на края на отрязания конец

Иновационна технология на Комелект 

Краят на отрязания конец може да бъде с дължина, зададена за всяка игла поотделно в 9 степени. Така се компенсират различно стегнатите конци за всяка игла, при което се избягва издяване при зашиване или дълъг край на конеца, стърчащ над бродерията.

Възможности Контрол на конците

Контактен датчик за горния конец Ротационен датчик за следене консумацията на горен конец, отчитащ индиректно и състоянието на долния конец

Възможности  Директен контрол на долния конец

Иновационна технология на Комелект 

Оптичен датчик, вграден в грайферния механизъм следи директно състоянието на долния конец. В резултат се гарантира незабавно спиране на машината при свършване на долния конец, независимо от вида на материала и бродерията.

Възможности  Стабилна работа при висока скорост

Иновационна технология на Комелект 

Специален дизайн на механизмите на главата гарантира стабилна работа при високи обороти, без късане и нараняване на конеца.

Възможности  Следене на захранването

При спадане на захранващото напрежение под определена стойност, се изключват всички механични системи и състоянието на машината се запазва в енерго-независима памет. Избягват се повреди в машината и загуба на информация в паметта.

Технологии ABFM 0410/0610/0810   
Специална система на притискащо краче

Технологии Специална система на притискащо краче

                      Иновационна технология на Комелект 

Задвижване чрез стъпкови двигатели със серво-управлениe
Нисък шум на работа, дори и на най-високи обороти
Три степени на натиск, избирани от пулта за управление

Материи Натиск Предимства
Леки материи - леки лек          Без деформации при финни материи
Средни материи - средни нормален          Качество при стандартни материали
Тежки материи - тежки силен          Стабилност за кожа и тежки материи
Грайфер със серво-мотор Електронен грайфер

Технологии  Електронно управление на грайфера

                Иновационна технология на Комелект

Директно задвижване на грайфера със серво-мотор позволява управление на ъгловото положение според вида на конците, материалите и скоростта на работа.
От пулта за управление могат да се задават параметри на статична (независима от скоростта ) ъглова центровка, както и на динамично ъглово предварение, зависещо от скоростта.
По този начин се постига оптимален ъгъл за различни материали при ниски и високи обороти.

Статична ъглова центровка (в градуси)
Статична ъглова центровка  

Динамично предварение според скоростта
Динамично предварение

Лесна центровка на грайфера

Технологии Лесна механична настройка на грайфера

Настройката е максимално опростена, не е необходимо да се разхлабват крепежните винтове на грайфера.
Вграден ексцентрик се използва за регулиране на аксиалната хлабина до иглата.
Ъгловата центровка се получава автоматично, според зададената от пулта стойност.

X-Y серво задвижване

Технологии X - Y серво задвижване

Използването на високо моментен серво двигател води до избягване на вибрации при задвижването на позициониращите системи по X и Y ос.
Подобрява се качеството на бродерията в следствие на точното позициониране и стабилното положение на материала в момента на забиване на иглата.

Локален пулт

Технологии Локални пултове на всяка глава

Най-често използваните функции на машината, както и операции, свързани с определена глава, могат да се активират от пулта.
Старт и стоп бутони на всяка глава.
Възможност за отрязване на горен, долен или и двата конеца само за определена глава.
Автоматично запомняне мястото на спиране и изключване на
всички глави, без тази, от която е активирано връщане на стъпки назад.
Подробна индикация за състоянието на конците и системите на главата.

Оптичен датчик за долен конец

Технологии Оптичен датчик за директно следене на долния конец

Вграден в грайферния механизъм оптичен датчик следи състоянието на долния конец. Използваният метод гарантира незабавно спиране на машината при свършване или скъсване на долния конец.

Шлаухи, ребра и керамични водачи

Технологии Водене и предпазване на конците

Керамични водачи спомагат за по-гладко плъзгане на конците. Шлаухи предпазват конците от заплитане един в друг при движението на иглената касета. Разделителни ребра в предния капак подсигуряват работата на опъвачите, без да се засягат съседните конци, предотвратява се издяване на неработещите игли.

начало
Параметри ABFM 0410/0610/0810   
Модел Глави Игли Интервал Работно поле Свързано
поле
Габарити
X x Y [mm] Ш x Д x В [mm]
ABFM 0410-400P 4 + 4 9 + 1 400 400 x 550 1600 x 550 2720 x 1420 x 1680
ABFM 0410-400S 4 + 4 9 + 1 400 400 x 700 1600 x 700 2720 x 1700 x 1680
ABFM 0610-400P 6 + 6 9 + 1 400 400 x 550 2400 x 550 3600 x 1420 x 1680
ABFM 0610-400S 6 + 6 9 + 1 400 400 x 700 2400 x 700 3600 x 1700 x 1680
ABFM 0810-400P 8 + 8 9 + 1 400 400 x 550 3200 x 550 4400 x 1420 x 1680
ABFM 0810-400S 8 + 8 9 + 1 400 400 x 700 3200 x 700 4400 x 1700 x 1680
Максимална скорост
 • стандартна бродерия
 • кординг/тейпинг
 • койлинг
 • зиг-заг суинг
   
 • 1200 бода /мин
 • 800 бода/мин
 • 800 бода/мин
 • 600 бода/мин
Степени на скоростта - автоматично / ръчнo 256 / 33
Специална глава
 • Ход на притискащо краче
  - работен
  - стационарен
 •  
 • Размах на суинг водач
 • Широчина на зиг-заг
 • Бодове на затяжки
 
   
 • 1 - 8 mm
 • 26 mm
 •  
 • 0 - 12 mm
 • 0.1 - 9.9 mm
 • 0 - 9
Дължина на бода 0.1 - 12.7 mm (48 mm в Jump кодиране )
Програмен носител USB флаш памет
Максимален брой програми 999
Оперативна памет 512 KB ( 260 000 бода )
Допълн. обем оперативна памет 260 000 - 1000 000 бода ( опция )
Основни програмни параметри
 • коефициент на мащабиране
 • наклон
 • ротация
 • огледално изображение
 • автоматично повторение
 • ориентиране на бродерията
 • деформационна корекция
 
 • 0,1 - 9,99 по X и / или Y
 • 0 - 45° по X и / или Y
 • 0 - 360° през 1°
 • по X и / или по Y
 • 0 - 99 пъти
 • +/- 45 по X или Y
 • 0,1 - 2,55 по X и / или Y
Блокови функции
 • програми в група
 • интервал между мотивите
 
 • 180
 • 0 - 99 мм (по X, Y )
Датчици за контрол на конеца контактни, ротационни и оптични
Система на притискащо краче
 • ход
 • натиск
електромеханична с директно задвижване
 • работен - 8 до 16 mm,
  стационарен - 26 mm
 • 3 степени - лек, нормален, силен
Система игли DB x K5
Грайфер HSH - 7.94 ATR (MTQTS) Hirose Hooks
Задвижване AC мотор x 1, серво мотор x 2
Ел. захранване 220 V монофазно, 50 Hz
Максимална консумирана мощност 450/550/600 VA ( 4/6/8 глави )
Тегло 850/1100/1300 kg ( 4/6/8 глави )
начало
Комплектност ABFM 0410/0610/0810

Комплектност Гергефи

Набор от различни по форма и размери гергефи, покриващ работното поле на машината. Допълнителни гергефи - опция

Гергефи - кръгли и елипси

Комплектност Щипки за рамка

Комплект щипки за опъване на материал при използване на технология за бродиране с цяла рамка.

Щипки за рамка

Комплектност Устройство за навиване на долен конец

Автономно изпълнение, позволяващо навиване на калерчета без спиране на машината.

Устройство за навиване на долен конец

Комплектност Комплект инструменти, принадлежности и придружаваща
      документация

Включва необходимите за обслужването на машината инструменти и принадлежности. Инструкция за експлоатация и обслужване, съдържаща подробна информация за различните режими на работа с машината, въвеждане на параметри, индикация за състоянието, настойки и други.

Инструменти, принадлежности и документация
начало
Опции ABFM 0410/0610/0810   

Опции  Двойно автоматично пайетно устройство

Устройството за пришиване на пайети разширява възможностите на вашата бродираща машина и прави дизайна по оригинален и в тон с най-новите модни тенденции.

Устройство за пришиване на пайети

 • Два подаващи механизма с две ролки за различни размери (3, 5 мм) пайети, с автоматично превключване
 • Възможност за монтиране от ляво и от дясно.
 • До 4 вида различаващи се по размер и цвят пайети могат да се превключват автоматично, без механични настройки, в един дизайн (при 2 двойни устройства)
 • Електро-механично вдигане, спускане и превключване на подаващият механизъм, без необходимост от пневматика
 • Стабилна работа при високи скорости

Устройство за пришиване на пайети

Опции  Единично паетно устройство - ляво и дясно

Допълнение към многоиглените бродиращи машини, което дава възможност за пришиване на различни по форма и големина паети. Няма ограничение при разполагането на пайетите - те могат да се нареждат по крива линия, или с тях да бъде запълнена произволна област.
Бродерия с пайети

 •       - Възможност за работа с 3, 5, 7, 9 mm паети с механична пренастройка от един размер на друг.
 •       - 2 вида паети ( по размер и цвят ) се превключват автоматично при монтиране на ляво и дясно устройство

Установка за зареждане на гергефи

Опции  Устройство за зареждане на гергефи

Устройството спомага за лесно постигане на точно позициониране и повторяемост при залагане на материала. Това е от особена важност при работа на машини с повече от една глави.

Софтуер за проектиране на бродерии

Опции  Софтуер за проектиране на бродерии

С предлагането на системата за проектиране на бродерии CEDS - V4.1/ 2G / WIN , Комелект дава възможност на потребителя сам да създава своите бродерии. Разработена с отчитане на най-новите тенденции в тази област, CEDS е мощно средство за разработка и редактиране на дизайни, съчетаващо интуитивен потребителски интерфейс с висока ефективност и производителност. Новата версия позволява създаване и редактиране на дизайни с вградени пайети. Автоматично поставяне, голямо разнообразие от пришиващи бодове, 3D визуализация.
Най-високо качество и технологичност на дизайните, постигнато с по-малко бодове, интуитивен интерфейс, осигуряващ лекота и бързина при работа.

CD каталог с бродерии

Опции  Каталог с бродерии на CD

Каталогът съдържа повече от 15 000 дизайна, подбрани от библиотеката на Комелект. С наличния софтуер за визуализация DesignView е възможно бързо прелистване, изготвяне на списък за поръчка, подробно разглеждане на дизайна и разпечатване на технологична карта.

начало